EL PROJECTE

EL PROJECTE


L’“Espai de convivència intergeneracional” és un espai pensat per a que hi puguin conviure persones de totes les edats, de 0 a 105 anys.

És un espai pensat per facilitar les relacions sanes i riques entre persones de diferents edats i així, contribuir a la retrobada entre generacions, un element clau per a la convivència social.
És un espai integrat en el poble i en relació amb altres institucions referents del sector.
És un espai vinculat amb la investigació i la formació.

OBJECTIUS


1. Proporcionar espais que facilitin la trobada i la convivència de persones de totes les edats.
2. Promoure la descoberta de sensacions i percepcions a través del treball  dels sentits i les experiències vivencials.
3. Desenvolupar investigació en projectes intergeneracionals.
4. Promoure el desenvolupament de nous projectes intergeneracionals.
5. Promoure la relació i integració de L’ECOI en el municipi.PRINCIPIS METODOLÒGICS

Aquest no és un decàleg rígid
de normes a seguir.

Els que segueixen són aquells pensaments que han sorgit de espais de treball i reflexió i que ens serveixen per guiar la pràctica quotidiana i ens ajuden a prendre decisions coherents amb el que volem fer.

ESPONTANEÏTAT

Aprofitem les oportunitats que sorgeixen en el dia a dia per facilitar les relacions entre persones. L’espai de convivència intergeneracional vol ser un espai on persones de totes les edats circulin lliurement per les diferents sales i racons, tots ells, pensats per ser còmodes i agradables per respondre als interessos dels qui en fan ús. Aquest element és a la base del projecte doncs pensem que l’espai és un dels principis fonamentals per construir relacions sanes i riques.

RESPECTE PELS ESPAIS D'INTIMITAT

Tot i que partim de la idea de que estar en relació és en si una font inesgotable de vida, creiem necessari garantir la possibilitat d’estar en companyia així com també, d’estar en soledat. Totes les propostes son obertes i permeten la lliure entrada i sortida dels que hi volen participar en qualsevol moment.

PROPOSTES PER A GRUPS PETITS

No fem propostes per a grans grups. Mirem que en els espais de trobada hi hagi tranquil·litat i temps per trobar-se.

RELACIONS DE DEBÒ

L’ECOI no pretén que les relacions es donin per a cap altre fi que no sigui la relació mateixa. És a dir, creiem que el fet d’estar en relació amb els i les altres és valuós en si mateix i no cal provocar-les amb un altre objectiu que no sigui aquest. Aquesta idea travessa i guia el projecte.